Aktivitetskalender

Informasjon:

Innkalling til Årsmøte i Pontiac Club Norway

Dagsorden:

  • Klubbens formann Rolf Berg ønsker velkommen.
  • Godkjennelse av møteinnkallingen.
  • Valg av møteleder.
  • Valg av referent.
  • Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokoll.
  • Årsberetningen gjennomgås av klubbens formann Rolf Berg.
  • Kasserer Tor-Henning Møller går gjennom regnskap pr. oktober 2017.
  • Ønsker klubben å fortsette med Visma eaccounting og Vipps avtale?
  • Gjennomgang av hjemmesiden til klubben.
  • Valg.
   Styresammensetningen i Pontiac Club Norway i 2017 har vært slik;
   Formann: Rolf Berg - utgår fra sitt verv.
   Kasserer: Tor-Henning Møller - utgår fra sitt verv.
   Styremedlem: Knut Kristiansen - utgår fra sitt verv.
   Styremedlem: Knut Einarsen - utgår fra sitt verv.
   Styremedlem: Knut Magne Evje - utgår fra sitt verv.
   Styremedlem: Knut Ekenes - 1 år igjen på sitt verv.

   Valgkomitè består av Geir Johnny Lund.

  • Innsending av forslag fra medlemmer.
   Forslag sendes pr. e-post til: kasserer@pontiacclubnorway.no.
   Frist for innsending av forslag er satt til fredag 20.10.2017 kl. 12:00.

Kart: