Pontiac Club Norway Personvernerklæring

Med virkning fra 1. juli 2018 innføres en ny personopplysningslov i Norge, hvor forordning EU 2016/679, General Data Protection Regulation, forkortet til GDPR, er innlemmet. Pontiac Club Norway er rettslig forpliktet til å, og tar, beskyttelse av medlemmenes personopplysninger alvorlig. Vi ønsker med denne erklæring å informere om hvordan personopplysninger som samles inn, behandles, formål med behandlingen og rettigheter du som medlem har.

For utvidet informasjon om personvern anbefaler vi at du ser på Datatilsynet sine web-sider.

Kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig for de personopplysninger våre medlemmer gir oss, er Pontiac Club Norway, ved formann. Hvem som er formann ligger til enhver tid oppdatert på vår web-side under informasjon om styret. Henvendelser for innsyn, innmelding, retting, dataportabilitet og sletting av personopplysninger kan gjøres via e-post til: styret@pontiacclubnorway.no

Medlemskap

Fra våre medlemmer innhenter vi personopplysninger, fra medlemmet, som legges inn i våre registre.

o Fornavn, mellomnavn og etternavn
o Mobiltelefonnummer
o Postadresse
o Ved spesifikt behov, ved for eksempel tilbakebetaling av beløp fra Pontiac Club Norway, vil også oppgitt kontonummer bli registrert i vårt regnskapssystem.
o I tillegg ber vi også om informasjon om relevante kjøretøy for medlemskap i klubben.
o Bilmerke, type, modell etc.
o Vi gjør oppmerksom på at informasjon i forbindelse med verdivurdering av kjøretøy ikke oppbevares av Pontiac Club Norway.

Kontaktinformasjon er nødvendig for å kunne gi deg som medlem et fullgodt utbytte av medlemskapet ved at vi kan sende deg informasjon knyttet til medlemskapet, og for at vi ved avgitt samtykke kan sende deg annen informasjon og nyheter, enten via sms eller e-post. Innmelding bør fortrinnsvis skje via innmeldingsskjema på vår web-side. Dette fordi vi da får registrert korrekt informasjon oppgitt av deg, hvor du også har anledning til å gi oss samtykker.

Behandling av personopplysninger

Dine personopplysninger brukes for å;

o rapportere medlemstall til hovedorganisasjonen Amcar, og andre som har rett til informasjonen
o holde vår medlemsdatabase, og tilhørende registre for blant annet utsendelse av sms oppdatert
o oppfylle de rettslige plikter vi har i forhold til lover og regler, og klubbens regnskap.

Pontiac Club Norway vil ikke dele din informasjon til andre tredjeparter uten ditt tydelige samtykke.

Samtykker og behandling av personopplysninger

Ved innmelding, eller ved senere endringer, ber Pontiac Club Norway sine medlemmer om samtykke til følgende:
o Personopplysninger registreres i klubbens medlemsdatabase.
o Personopplysninger kan arkiveres for statistiske og historiske formål, også etter at medlemskapet er avsluttet.
o Klubben kan sende nyheter på sms og/eller e-post med informasjon om:
o klubbens egne arrangement
o annen informasjon/nyhetsbrev klubben ønsker å formidle til medlemmene
o Samtykke til fotografering og deling av bilder fra arrangementer på vår hjemmeside
o Vi gjør oppmerksom på at bilder tatt av medlemmene, som deles på Facebook eller andre steder, ikke er Pontiac Club Norway sitt ansvar.

Samtykker kan trekkes tilbake når som helst, ved skriftlig henvendelse. (fortrinnsvis e-post)
Pontiac Club Norway har alle sine registre beskyttet via tilgangskontroll.

Innsyn, retting, eller sletting av personopplysninger

Du som medlem har til enhver tid rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har registrert om deg, formålet med at vi har opplysninger og hvordan de behandles. Du må sende oss en skriftlig henvendelse til styret@pontiacclubnorway.no Informasjonen får du tilsendt til den kontaktinformasjon vi har registrert på deg. Dersom den informasjon vi har registrert er feil, vil vi korrigere denne innen rimelig tid etter å ha mottatt henvendelse fra deg, og bekrefte rettingen til deg.

Retten til å bli glemt – sletting

Dersom du som aktivt medlem ønsker at vi skal slette personopplysninger, så kan Pontiac Club Norway likevel ta vare på data knyttet til medlemskapet for å oppfylle rettslige plikter.Medlemmer som enten aktivt melder seg ut av klubben, eller passivt ved å ikke betale kontingent blir slettet fra våre registre når vi ikke lenger har behov for dataene for å oppfylle våre plikter. Klubben vil for statistikk og historiske formål ta vare på anonymisert informasjon, så som kjønn og hvor lenge du har vært medlem.

Rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndighet

Dersom du mener at Pontiac Club Norway sin behandling av personopplysninger er i strid med relevante personvernbestemmelser, har du rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndigheten ved ditt vanlige bosted, arbeidssted eller stedet for den påståtte overtredelsen, eller annen relevant tilsynsmyndighet.

Avhengig av portal og leverandør av nettsidene våre vil det kunne bli brukt informasjonskapsler (Små tekstfiler som lagres på din maskin). Dette gjøres for å tilpasse og gjøre nettsidene vårt mest mulig relevant for våre besøkende. Du kan selv forhindre at informasjonskapsler blir lagret på datamaskinen din ved å endre innstillinger i nettleseren. Dersom kontakt-skjema på vår web-side benyttes kan informasjonskapsler også bli brukt for midlertidig lagring slik at dine data kan samles inn og overføres til oss.

Vinterbro, juni 2018.