Medlemsportalen

Registreringsskjema for eksisterende medlemmer

Jeg gir med dette Pontiac Club Norway samtykke til å behandle mine personopplysninger i nødvendige registre for at jeg skal få et fullgodt utbytte av mitt medlemskap, blant annet ved at klubben kan sende meg relevant informasjon via post, e-post og sms, om medlemskapet og aktiviteter i og utenfor klubben.