Pontiac F-Body.

Siden er under konstruksjon...

Her kommer Firebird opplysninger etterhvert....