Pontiac B-Body.

Her kommer opplysninger om B-Body.