Betaling av kontigent

Nye medlemmer vil få tilsendt giro for betaling av kontingent så snart vi har registrert deg inn i regnskapssystemet.

Eksisterende medlemmer - Giro for innbetaling av kontingent kommer på email og for de som ikke har mail, sms eller pr. post. 

Betaling med VIPPS

Klubben har VIPPS som kan benyttes ved kjøp av klubbeffekter på våre treff. Vennligst ikke benytt VIPPS for betaling av kontingent. Det kommer endringer for bruk av VIPPS i klubben i løpet av mai måned 2018 med ny og enklere "butikkløsning".